Aanbestedingen

Let op: Vanaf 20 december 2014 is eHerkenning verplicht voor ondernemingen om te registeren op TenderNed.
Meer informatie vindt u hier: http://www.tenderned.nl/eherkenning-en-tenderned-0.

Actueel: Gemeente Zoetermeer is een verkoopprocedure gestart voor Cadenza 2. Deze verkoopprocedure bestaat uit het voor eigen rekening en risico ontwikkelen op de locatie Cadenza 2 van een woonprogramma bestaande uit minimaal 60 tot maximaal 80 huurwoningen voor jongeren aangevuld met commerciële appartementen (vrije-sector-huur- of koopwoningen).
Meer informatie over de verkoopprocedure is te vinden op: www.zoetermeer.nl/RealiseerWoningenCadenza2

Indien u mee wilt doen aan de verkoopprocedure kunt u hiertoe een verzoek indienen via verkoopprocedurecadenza2@zoetermeer.nl.

Legenda:
Ref. Referentie aanbesteding Proc. Aanbestedingsprocedure (MV/OA/NOA)
Publ. MV : Datum van uitnodigen | (N)OA : Datum van publiceren TN. Gepubliceerd op tenderned.nl
Datum Datum aanbesteding GC. Gunningscriteria: Prijs / EMVI
Srt. Dienst | Levering | Werk    

rijen per pagina
Weergegeven pagina  van 

Nr

Ref.

Srt.

Omschrijving

EU/NL

Proc.

Publ.

TN.

Datum

GC.

141 D Flextender - marktplaats inhuur van personeel EU OA 2014-04-01 J 2022-12-31 EMVI
250 0637577316 W Zwembad van Tuylpark EU NOA 2020-04-20 J 2020-05-22 EMVI
256 0637585457 D kleinonderhoud houten kunstwerken EU OA 2020-06-29 J 2020-09-02 Prijs
254 0637518075 D Wmo hulpmiddelen EU OA 2020-08-13 J 2020-10-27 EMVI
249 0637303422 W Bouwkundig onderhoud EU OA 2020-08-26 J 2020-10-12 EMVI
255 0637612758 D Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp EU NOA 2020-09-01 J 2020-09-23 EMVI